Warsztaty Komunikacja w różnorodności

Komunikacja = rozmowa

Umiejętność mówienia tak byśmy byli usłyszani i słuchania ze zrozumieniem to wyzwanie, szczególnie przy naszym zabieganym i szybkim trybie życia. Podchodząc do poznawania się wzajemnie z otwartością, możemy się od siebie uczyć i rozwijać, możemy znaleźć nowych przyjaciół i inspiracje.

Komunikacja = relacja

Młodzież doświadcza wielu zmian, które wpływają na dynamikę ich dojrzewania społecznego i kompetencje budowania relacji. Relacje dają poczucie bezpieczeństwa i zaufania do świata, które niezbędne są do rozwijania kreatywności, mocy sprawczej, wiary we własne możliwości czy inicjatywy.


Podczas zajęć:

  • Pokazujemy dzieciom jak ciekawe i wartościowe może być to, co nas, jako ludzi różnicuje, a także jak ważne jest, byśmy umieli z tej różnorodności czerpać;
  • Pokazujemy mocne strony i talenty. Zwracamy uwagę również na te, które nie są oczywiste, często niemierzalne i trudne do zdefiniowania jako mocne strony, a świadomość posiadania ich jest w życiu niezwykle pomocna;
  • Rozmawiamy o talentach i mocach poszczególnych uczniów oraz o korzyściach wynikających ze współpracy w kontekście uzupełniania się owych mocnych stron i co za tym idzie sile jaka drzemie w klasie, jako złożonej zbiorowości pełnej bogactw;
  • Omawiamy pułapki związane z porozumiewaniem się oraz pomagamy znajdować rozwiązania, jak się komunikować, aby się poznać i wzajemnie zrozumieć;
  • Rozmawiamy z dziećmi o stereotypach oraz ich ograniczonym działaniu, podkreślamy przy tym jak pomocne i ważne jest dokonywanie wyborów, w tym ocenianie i komunikowanie się ze sobą oraz innymi, w sposób świadomy.
kontakt

Kontakt

Katarzyna Kopczyńska – Kwiatek
Koordynatorka projektu #JestemzSOS

telefon: 734 424 069
e-mail: katarzyna.kopczynska@sos-wd.org