Warsztaty Tolerancja i empatia

Budowanie w dzieciach postawy empatycznej i tolerancyjnej, to dla naszej organizacji jedno z ważniejszych zadań. Wciąż zdarza się, że dzieci z pieczy zastępczej i rodzin w kryzysie, są w grupie czy klasie postrzegane jako inne, gorsze.

Podczas zajęć:

  • prowadzimy prezentację dotyczącą pieczy zastępczej i powodów z jakich trafiają do niej dzieci;
  • pokazujemy historię, cele i działania naszego Stowarzyszenia;
  • za pomocą rozmowy i odpowiedzi na pytania uczniów przybliżamy perspektywę dzieci z opieki zastępczej i rodzin w kryzysie, aby umożliwić zrozumienie i empatię dla nich, a także zachęcić do okazywania wsparcia osobom, które go potrzebują;
  • rozmawiamy czym dla uczniów jest tolerancja, jak może się objawiać brak tolerancji oraz co może czuć osoba, która doświadcza braku tolerancji;
  • wyjaśniamy czym jest empatia;
  • rozmawiamy o emocjach i zachowaniach pod wpływem emocji.

Scenariusze zajęć zostały opracowane przez psychologów i pedagogów z SOS Wiosek Dziecięcych, w oparciu o polskojęzyczną wersję publikacji „Kompasik- nauczanie praw człowieka dla dzieci”, która zawiera scenariusze zajęć dotyczące kształtowania postaw tolerancji, akceptacji i otwartości wobec inności ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka.

kontakt

Kontakt

Katarzyna Kopczyńska – Kwiatek
Koordynatorka projektu #JestemzSOS

telefon: 734 424 069
e-mail: katarzyna.kopczynska@sos-wd.org