Scenariusze

Materiały do pobrania

W tym miejscu możesz pobrać gotowy scenariusz do samodzielnego poprowadzenia lekcji lub rozmowy z dzieckiem o empatii, tolerancji, hejcie i marzeniach. Scenariusz zawiera ciekawe ćwiczenia, pytania i linki do materiałów multimedialnych, aby rozmowa na te ważne, ale nie zawsze łatwe tematy była dla uczniów interesująca.

scenariusz

Empatia

Główne cele:

 • docenienie wzajemnej pomocy,
 • ułatwienie dzieciom opisywania swoich uczuć,
 • kształtowanie osobowości otwartej na potrzeby innych.
POBIERZ >>
scenariusz

Tolerancja

Główne cele:

 • zapoznanie uczniów z wyrażeniami: tolerancja, nietolerancja, zdolność rozumienia ludzi,
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania przejawów nietolerancji,
 • wskazanie sposobów walki z nietolerancją w szkole.
POBIERZ >>
scenariusz

Hejt

Główne cele:

 • zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci,
 • prezentacja sposobów reagowania – ofiary oraz świadka,
 • uświadomienie uczniom przyczyn hejtu i jakie uczucia towarzyszą hejterom,
 • promowanie postaw empatycznych.
POBIERZ >>
scenariusz

Marzenia

Główne cele:

 • uświadomienie dzieciom pozytywnego wpływu ich własnych marzeń na ich życie,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się uczniów na dany temat,
 • pobudzanie wyobraźni twórczej i kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
 • pokazanie marzenia jako ważnej części życia ludzkiego,
 • zwrócenie uwagi uczniów, że nie każde marzenie musi być zrealizowane.
POBIERZ >>
scenariusz

Analfabetyzm

Główne cele:

 • zapoznanie uczniów z tematem analfabetyzmu,
 • omówienie konsekwencji tych zjawisk dla człowieka i społeczeństw,
 • wskazanie na korzyści płynące z możliwości chodzenia do szkoły,
 • wskazanie na prawo do nauki jako jedno z podstawowych praw człowieka,
 • zapoznanie uczniów z tematem pomagania na rzecz dzieci w Zimbabwe.
POBIERZ >>
scenariusz

Zbiórka szkolna

Główne cele:

 • przypomnienie i utrwalenie uczniom wiedzy zdobytej podczas pierwszych zajęć
  dotyczących edukacji w Afryce (analfabetyzm, prawo człowieka do zdobywania
  nauki, sytuacja edukacyjna dzieci i wynikające z niej konsekwencje),
 • bliższe zapoznanie uczniów z tematem organizowania zbiórek publicznych,
 • promowanie aktywnej postawy w zakresie zbiórek pieniędzy na terenie szkoły,
 • nabycie praktycznych umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia zbiórki na edukację dzieci w Zimbabwe.
POBIERZ >>
kontakt

Kontakt

Katarzyna Kopczyńska – Kwiatek
Koordynatorka projektu #JestemzSOS

telefon: 734 424 069
e-mail: katarzyna.kopczynska@sos-wd.org