Warsztaty

Bezpłatne warsztaty dla szkół podstawowych prowadzone osobiście lub on-line przez nasze edukatorki.

Na zajęciach przez 45 minut rozmawiamy z dziećmi na jeden z czterech wybranych tematów:

Warsztaty dedykowane są uczniom klas 4-8 szkół podstawowych. Szkołę do projektu może zgłosić rodzic, opiekun, dyrektor, nauczyciel. W projekcie może wziąć udział jedna klasa lub cała szkoła.

Można zgłosić potrzebę przeprowadzenia jednego, konkretnego warsztatu lub całego cyklu obejmującego 4 tematy.

Jeśli chcesz, abyśmy w Twojej szkole przeprowadzili takie zajęcia wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy!

kontakt

Kontakt

Katarzyna Kopczyńska – Kwiatek
Koordynatorka projektu #JestemzSOS

telefon: 734 424 069
e-mail: katarzyna.kopczynska@sos-wd.org